Mr Adam Barnett (Pennaeth a Swyddog Diogelu / Headteacher and Safeguarding Officer)

Mr Rhydian Williams (Athro CA2 a Swyddog Diogelu / KS2 Teacher and Safeguarding Officer)

Mr Thomas Gullick (Athro CS / FP Teacher)

 


Mr Rhydian Williams - CADY /ALNCo

 

Cynorthwywyr / Classroom Assistants: Mrs Phillipa Gower, Mrs Gemma Humble a Mrs Louise Roberts

 


Ysgrifenyddes / Secretary - Mrs Helen Williams

Gofalwr / Caretaker -  Mr Neil Partridge

Cogyddes / Cook – Mrs Andrew Harries

Clwb Brecwast / Breakfast Club – Miss O Davies

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair or Governors: Mrs Sue Woodward

Swyddog Diogelu (Llywodraethwyr) / Safeguarding Officer (Governors): Mrs Sue Woodward